Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА wedding-dreamsbg.comВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между 
wedding-dreamsbg.com от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн wedding-dreamsbg.com .

Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон разположени на страниците на wedding-dreamsbg.com (с изключение на линка към настроящите Общи условия) Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

1.ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕРМИНИТЕ

 

„ПЛАТФОРМА“ - wedding-dreamsbg.com; сайт, базиран в интернет пространството.

„АКАУНТ“ – специално създаден , чрез който  операторътт имат достъп до сайта и може да качва снимки и информация за продукти, които продава  на потребителите. 

„ОПЕРАТОР” - юридическо лице, което администрира платформата, отговаря за техническата й поддръжка.

ПОТРЕБИТЕЛ – Краен купувач на стоките, предлагани от платформите. 

 
2. Условия за използване на Сайта на wedding-dreamsbg.com


  За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата.
wedding-dreamsbg.com само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.

3. Задължения на потребителя при регистриране
Предвид ползването на Сайта на 
wedding-dreamsbg.com, Потребителят се съгласява:
a) да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни);
б) да внася при нужда промени в тези Лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.
В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, 
wedding-dreamsbg.com има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

4. Защита на личните данни. Kонфиденциална политика на
wedding-dreamsbg.com
Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на 
wedding-dreamsbg.com при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези Лични данни.
Приемайки настоящите условия Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от 
wedding-dreamsbg.com по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на wedding-dreamsbg.com
Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват от 
wedding-dreamsbg.com за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги.

wedding-dreamsbg.com изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.
wedding-dreamsbg.com
си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

5. Достъп, потребителско име и парола, сигурност
Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай, че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички продукти на
wedding-dreamsbg.com , след като извърши процеса на регистрация.
Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените потребителско име и парола. С използването им декларира, че той лично и от свое име е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите потребителско име и парола.
Потребителят се съгласява да уведоми незабавно
wedding-dreamsbg.com за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола и или за всяко друго нарушаване на сигурността.
В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя,
wedding-dreamsbg.comавтоматично ще изпрати e-mail съобщение съдържащо регистрираното потребителско име и парола на предоставения от потребителя в процеса на регистрация адрес за електронна поща.
wedding-dreamsbg.com не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.
6. Заявка за закупуване на стока
(1) Всяко дееспособно лице може да прави заявки за закупуване на стока, която се търгува чрез ПЛАТФОРМАТА  wedding-dreamsbg.com
(2) Заявката се подава по електронен път като недвусмислено трябва да съдържа изявление относно посочване на стоката и приемане на обявената цена. Заявката се счита дадена в момента на постъпването й в електронната   система на платформата. 

(3) Приемането на заявката от ДОСТАВЧИКА се удостоверява с електронно съобщение.

(4) Не се приемат заявки за стоки, които:

- не се търгуват на платформата;

- количеството им е изчерпано и това е оповестено в платформата;

- забранени са за търговия;

- не отговарят на действащите стандарти и изисквания за произход, качество и съответствие на продуктите.

(5) Не се приемат заявки:

- изходящи от малолетни или непълнолетни;
- за доставка до несъществуващи места или адрес;
- за покупка под стойност 30 лв;

- за покупка на изплащане, на разсрочено плащане, на лизинг или за друга форма на отложено прехвърляне на собствеността на стоката.